alt

Tiếng anh chuyên 10 - 11 tuổi

  Thứ Tue, 02/10/2018

1. Mục tiêu

- Khóa học dành riêng cho những học sinh có mong muốn tham gia liên tục các kỳ thi HSG tiếng Anh trong nước và quốc tế hoặc các kỳ thi vào trường chuyên lớp chọn.

- Chương trình học chuyên sâu và thay đổi theo tốc độ tiếp thu của học sinh.

- Các hoạt động trên lớp sử dụng tiếng Anh bậc cao như: Thuyết trình, Tranh Luận, Trình bày quan điểm cá nhân.

2. Giáo trình

Giáo trình giảng dạy do các giáo viên giỏi biên soạn riêng theo trình độ và mong muốn của các học sinh như: Các đề thi HSG Thành phố, HSG Quốc Gia, các kỳ thi Olympic tiếng Anh, các cuộc thi lớn về thuyết trình và tranh biện, v.v…