Tầm nhìn & sứ mệnh

  •  TẦM NHÌN

Xây dựng PAM trở thành trung tâm ngoại ngữ/tiếng Anh uy tín, chất lượng, kiến tạo con đường chinh phục ngôn ngữ toàn cầu cho mỗi học sinh của PAM.

  • SỨ MỆNH

Sứ mệnh của PAM là sát cánh cùng học sinh Việt Nam trên con đường chinh phục ước mơ, trang bị cho các em hành trang kiến thức vững vàng và những kỹ năng cần thiết để đưa các em đến với thành công, trở thành những công dân tiên tiến của tương lai.  

  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của chúng tôi là:

  1. Thấu hiểu (Hiểu nhu cầu và khả năng của mỗi học sinh)
  2. Tận tâm (Quan tâm và có định hướng rõ ràng cho từng học sinh)
  3. Chuyên nghiệp
  4. Hiệu quả