Quy trình nhập học

  1. Phụ huynh đăng ký kiểm tra đầu vào cho học sinh  ăng ký trực tuyến, qua điện thoại hoặc trực tiếp tại trung tâm)
  2. Học sinh nhận thông báo kết quả và tư vấn lớp học phù hợp với trình độ
  3. Nhập học, nộp học phí theo khóa học, mua giáo trìnhtài liệu
  4. Phụ huynh gặp gỡ, trao đổi với giáo viên hoặc nhân viên phụ trách học thuật về lớp học
  5.  Học sinh chính thức vào học tại lớp đã đăng ký