Phương pháp đào tạo

Phương pháp dạy học tại PAM lấy học sinh làm trung tâm. Học sinh được khuyến khích chủ động trong học tập thông qua các hoạt động đa dạng được dẫn dắt tỉ mỉ bởi giáo viên. Sự chủ động của học sinh được thể hiện qua việc chủ động để tạo ra các sản phẩm học tập như thuyết trình, đóng vai, viết đoạn hoặc bài văn, đọc và tóm tắt văn bản, v.v.

Phương pháp dạy học tại PAM hiện đại. Cùng hòa nhịp với sự phát triển của công nghệ, PAM luôn cố gắng ứng dụng những công nghệ trong giảng dạy để giúp cho quá trình dạy và học trở nên sinh động. Tại PAM học sinh được hỗ trợ bởi hệ thống tài liệu trực tuyến và có cơ hội giao lưu với lớp học của các bạn học sinh nước ngoài thông qua các ứng dụng online.

Phương pháp dạy học tại PAM quan tâm đến từng cá nhân. Giáo viên tại PAM luôn theo sát lớp học của mình, nắm được tình hình học tập của từng học sinh để phát triển và trợ giúp mỗi một học sinh một cách phù hợp. Học sinh và phụ huynh của PAM luôn cảm thấy sự gắn kết giữa thầy, trò và gia đình bởi chúng tôi có hệ thống liên lạc chặt chẽ giữa trung tâm và gia đình.