alt

OLLIE (4-6 tuổi)

  Thứ Sat, 25/05/2019

Chương trình OLLIE dành cho trẻ em từ 4 đến 6 tuổi nhằm tạo nền tảng từ vựng vững chắc bên canh khả năng phát âm chuẩn và tự nhiên cho các bé ngay từ bước khởi đầu.