Lộ trình học tập tại PAM school

*Chương trình trong các Ô MÀU XANH là những chương trình xây dựng dựa trên khung tham chiếu châu Âu CEFR. Sự khác biệt về màu xanh để phân biệt cấp độ từ thấp đến cao.

* Chương trình trong các Ô MÀU TRẮNG là chương trình xây dựng theo chương trình tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU CEFR

(Khung đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế)

Mẫu giáo

Ollie

Cấp I

Cấp II

 

Cấp III

 

 

Stars

 

 

Chứng chỉ quốc tế

 

Insight

 

 

Chứng chỉ quốc tế

 

Intensive Grammar

SỬ DỤNG THÀNH THẠO

 

 

THÀNH THẠO

C2

 

 

 

 

 

 

Pre-IELTS

& IELTS

 

Lớp 9

 

 

 

Pre-IELTS

& IELTS

CAO CẤP

C1

 

 

 

 

 

SỬ DỤNG ĐỘC LẬP

 

TRUNG CAO CẤP

B2

 

 

 

 

 

Insight 4

TRUNG CẤP

B1

 

 

 

 

Insight 3

PET B

TOEFL Junior

Lớp 8

 

Luyện thi TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA theo chương trình lớp 10,11,12.

SỬ DỤNG CĂN BẢN

 

SƠ CẤP

A2

 

 

Stars 4

YLE  Flyers

TOELF Primary

Insight 2

PET A

TOEFL Junior

Lớp 7

CĂN BẢN

A1

 

 

Stars 3

YLE Movers

TOELF Primary

Insight 1

KET

Lớp 6

 

 

Pre-A1

 

Stars 2

YLE Starters

 

 

 

 

Stars 1

 

 

 

 

Ollie 3

 

 

 

 

Ollie 2

 

 

 

 

Ollie 1

 

Hãy liên hệ ngay với bộ phận tuyển sinh để được tư vấn lộ trình học phù hợp

Hotline: 0947.620.640 - 0971.620.640 Email: pamschool.hanoi@gmail.com

Đăng ký ngay