alt

Khóa phát âm 8 - 10 tuổi

  Thứ Tue, 02/10/2018

1. Mục tiêu

Phát âm chuẩn tiếng Anh thật sự là thử thách. Khóa học giúp học sinh nhận biết và biết cách phát âm tiếng Anh theo chuẩn Phiên âm Quốc tế - Đại Học Cambridge. Từng bước phát âm chính xác là nền tảng giúp học sinh nói tiếng Anh chuẩn với ngữ điệu tự nhiên như người bản ngữ.

Lợi ích của khóa học?

- Phù hợp với học sinh muốn phát triển khả năng phát âm nhưng ít có cơ hội tiếp xúc với giáo viên bản ngữ / các học sinh lớp giao tiếp muốn trau dồi khả năng phát âm.

- Học sinh nhận biết và luyện tập phát âm chuẩn từng âm tiết, trọng âm và ngữ điệu cơ bản trong tiếng Anh.

- Giáo viên người Anh chỉnh sửa cách phát âm từng âm tiết và bổ sung từ vựng cho mỗi học sinh.

- Phát âm chính xác hỗ trợ phản xạ nghe và nói tiếng Anh.

- Học sinh thuộc bảng Phiên âm Quốc tế để có thể tự tra từ điển/ biết cách phát âm bất kì từ nào trong tiếng Anh mà không cần trợ giúp của Giáo viên bản ngữ.

2. Thời lượng học

- Phonetics & Pronunication A: (26 buổi học + 1 buổi kết khóa, mỗi buổi 1.5h) (Dành cho học sinh cấp 1)

- Phonetics & Pronunication B: (26 buổi học + 1 buổi kết khóa, mỗi buổi 1.5h) (Dành cho học sinh cấp 2)

- Chương trình học đan xen nhiều hoạt động ôn tập, ghi âm để theo dõi tiến bộ của học sinh.