Khóa học tại Pamschool

INTENSIVE GRAMMAR

  Thứ Sat, 25/05/2019

Chương trình NGỮ PHÁP Tăng Cường dành cho học sinh cấp II (lứa tuổi từ 11-14 tuổi) là chương trình bám sát theo bộ sách giáo khoa Tiếng Anh mới của Bộ Giáo Dục.

INSIGHT (11-14 tuổi)

  Thứ Sat, 25/05/2019

INSIGHT là chương trình dành cho học sinh cấp II nhằm phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết tiếng Anh, chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế.

STARS (6-10 tuổi)

  Thứ Sat, 25/05/2019

Chương trình STARS dành cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi nhằm phát triển khả năng tư duy và giúp trẻ tự tin giao tiếp, đồng thời củng cố củng cố từ vựng ngữ pháp liên tục ...

OLLIE (4-6 tuổi)

  Thứ Sat, 25/05/2019

Chương trình OLLIE dành cho trẻ em từ 4 đến 6 tuổi nhằm tạo nền tảng từ vựng vững chắc bên canh khả năng phát âm chuẩn và tự nhiên cho các bé ngay từ bước khởi đầu. ...