Khóa học

Khóa phát âm 8 - 10 tuổi

  Thứ Tue, 02/10/2018

1. Mục tiêu Phát âm chuẩn tiếng Anh thật sự là thử thách. Khóa học giúp học sinh nhận biết và biết cách phát âm tiếng Anh theo chuẩn Phiên âm Quốc tế - Đại Học Cambridge. Từng bước phát âm chính...

Tiếng anh chuyên 10 - 11 tuổi

  Thứ Tue, 02/10/2018

1. Mục tiêu - Khóa học dành riêng cho những học sinh có mong muốn tham gia liên tục các kỳ thi HSG tiếng Anh trong nước và quốc tế hoặc các kỳ thi vào trường chuyên lớp chọn. - Chương trình họ...

NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU 7 - 11 tuổi

  Thứ Tue, 02/10/2018

1. Mục tiêu: - Giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh Nghe – Nói – Đọc – Viết. - Các hoạt động giao tiếp thực hành ngôn ngữ đa dạng & có tính tương tác cao như đóng vai, thảo...

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 7 - 11 tuổi

  Thứ Tue, 02/10/2018

1. Mục tiêu: - Giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh Nghe – Nói – Đọc – Viết. - Các hoạt động giao tiếp thực hành ngôn ngữ đa dạng & có tính tương tác cao như đóng vai, thả...

Pre-Startes (5 - 6 tuổi)

  Thứ Tue, 02/10/2018

1. Mục tiêu: Là khóa học nối tiếp khóa Pre-schools, sử dụng bộ giáo trình Magic Time - NXB Oxford, được biên soạn dựa trên nhu cầu và khả năng tiếp thu của các bé ở lứa tuổi này. Tham gia khóa h...

Pre-schools (4 - 5 tuổi)

  Thứ Tue, 02/10/2018

1. Mục tiêu - Bộ sách giáo trình PlayTime - NXB Oxford được biên soạn dựa trên nhu cầu và khả năng tiếp thu của các bé ở lứa tuổi này một cách tự nhiên nhất, “học mà chơi, chơi mà học” thông qua...