alt

INSIGHT (11-14 tuổi)

  Thứ Sat, 25/05/2019

INSIGHT là chương trình dành cho học sinh cấp II nhằm phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết tiếng Anh, chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế.