FAQ - Tổng hợp các câu hỏi thường gặp

1. Lợi ích học viên nhận được từ PAM School là gì?

2. Tôi thấy khóa PAM School có rất nhiều cấp bậc, vậy mất bao lâu để có thể hoàn thành tất cả?

3. Chương trình có bài kiểm tra để đánh giá tiến độ học tập vào cuối mỗi cấp độ không?

4. Phương pháp tiếp cận PAM School là gì?

5. Trong quá trình học, nếu gặp những kiến thức mà tôi thấy khó hiểu, tôi có thể được tư vấn giải đáp ở đâu?

6. Tôi nên học khóa học này cách nào để đạt hiệu quả cao nhất, nhanh tiến bộ nhất?